אמת והגינות בפרסום – אנו מתחייבים לשמור על הגינות בפרסום.
אנו מקפידים על אמת בפרסום, שימוש מהימן בהשוואת מחירים וטענות חסכון, ביצוע התאמות בפרסומות המיועדות לקטינים, פרסום הגון לתחרויות והגרלות ועוד.

גילוי נאות ושקיפות המידע – אנו מתחייבים לספק את המידע המלא החיוני לצרכן לפני ביצוע העסקה.
מידע זמין ורלוונטי הינו תנאי הכרחי להגינות עסקית. אנו מתחייבים לספק את כל המידע הרלוונטי לפני ביצוע העסקה ובכלל זה תנאי החוזה, אחריות ושירות, מחירה הכולל של העסקה, מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות, עדכון הלקוח במקרה של איחור באספקה ועוד.

שירות נאות – אנו מבטיחים מתן שירות ראוי, גם לאחר השלמת העסקה.
אנו מתחייבים לקבוע תנאי אחריות ושירות הניתנים למוצרים ולשרותים ולהציגם בדרך ברורה ללקוחות, ובכלל זה בכל הנוגע לתקופת האחריות, תנאי האחריות, סייגים לאחריות החברה, קביעת סטנדרטים מחייבים לשירות, טיפול ראוי בתלונות הציבור.

כיבוד החוק – תנאי הכרחי להגינות הוא כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק.
כיבוד ההגנות שנקבעו לצרכן בחוק הינו בסיס להתנהלות צרכנית של חברה. בין החובות שקובע החוק, כיבוד זכות הלקוח לבטל עסקה במקרים מסויימים, איסור הטעיה או ניצול מצוקה, עמידה בתקנים הרשמיים ועוד.

הגינות בעריכת חוזים ובקיומם – אנו מתחייבים לערוך חוזים ותקנונים באופן הגון, תוך שמירת זכויות הצרכן. אנו נקיים התחייבויות, חוזים וסיכומים, גם אם סוכמו בעל פה.
חוזים ותקנונים נקבעים באופן חד צדדי ע”י החברה ולכן אנו מתחייבים להגינות בעריכת חוזים וקיומם, נכבד התחייבויות, גם אם נערכו בעל פה, אנו דורשים מעצמנו להציג את המידע המהותי בתחילת החוזה, אנו אוסרים על עצמו להכניס תנאים מקפחים.

שמירה על פרטיות – אנו מתחייבים לשמור על המידע מפני חשיפה ושימוש לרעה.
בתחום ההגנה על הפרטיות אנו מתחייבים להקפיד בהתאם לדין בישראל, נקפיד ליידע את הלקוח ונמנע ניצול המידע לגביו, אנו נקיים מדיניות פרטיות ונפרסם אותה, נגביל שימוש במידע, נקפיד על אבטחת מידע ונקיים הנחיות מיוחדות לגבי אתרים הפונים לקטינים ועוד.