מדיניות ההחזרות שלנו מפורטת, ברורה ועומדת בדרישות החוק בישראל. אנו מכבדים את זכותו של הלקוח להתחרט ולבטל את העסקה בהתאם למדיניותנו בעניין.

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.

ב. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, או אי התאמה, או איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% ,או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הלקוח.

הכסף יושב לצרכן תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והחזרת המוצר.

ג. בעת ביטול עסקה עקב פגם, או אי התאמה, או אי אספקת המוצר במועד, או כל הפרה אחרת של החוזה, – לא ייגבו דמי ביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה. הכסף ששולם יושב ללקוח תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והחזרת המוצר.

ד. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

ה. לחברה זכות לתבוע את הלקוח בשל ירידה בערך המוצר.

ו. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל עסקאות של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להעתקה שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

ביטול עסקה לרכישת שרות

א. צרכן זכאי לבטל עסקה לרכישת שרות, תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם (מסמך בו יצויינו פרטי החברה, תנאי תשלום, מחיר וזכות ביטול עסקה, מסמך זה נמסר עם ביצוע העסקה).

ב. ביטול עסקה לא מתמשכת – ניתן לבטל את העסקה, במועדים הנקובים בסעיף א', בתנאי שהביטול ייעשה שני ימי עבודה טרם מועד מתן השרות.

ג. בעת ביטול עסקה של עסקה מתמשכת, לקוח זכאי לבטל את העסקה במועדים הנקובים בסעיף א', גם אם מתן השרות החל. במקרה זה, הלקוח ישלם עבור השרות שנצרך.

ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם, או אי התאמה, או אי אספקת השרות במועד, או כל הפרה אחרת של החוזה, החברה תשיב ללקוח את כל הסכום. אם הצרכן ביטל עסקה מתמשכת, החברה תגבה ממנו את הסכום עבור השרות שנצרך. אם הלקוח ביטל עסקה שאינה מתמשכת, החברה לא תגבה תמורה מהלקוח.